Menu+

Herre, Herre, Herre, Herre

/: Herre, Herre, Herre, Herre.
Tak for alle gode gaver
som du skænket har.:/
Med musik og glade takkesange
vil vi takker dig for gaver mange
Med musik og glade takkesange
Vil vi synge højt din pris.
(Vær så god at spis)

Tekst/Melodi: Ukendt

(Kan synges i kanon)